Velkommen

Vi er et ungt ejendomsselskab som køber og sælger ejendomme;
bolig og erhverv.

Vi er altid interesseret i at købe boligejendomme,
erhvervsejendomme og andelsejendomme.

Kontakt os for en god handel!


INFORMATION TIL LEJERE:

Opsigelse:

 BEMÆRK!

  • Opsigelsen skal være vort kontor i hænde senest den sidste hverdag i måneden.
  • Opsigelsen er først gyldig, når den er underskrevet af samtlige lejere i henhold til lejekontrakten.
  • Ønskes lejemålet genudlejet før opsigelsesfristens udløb oplyses dette i opsigelsen (under 'Lejemålet ønskes genudlejet den ...')
  • Når du har opsagt dit lejemål, vil du modtage en bekræftelse på opsigelsen, hvori du vil finde alle nødvendige informationer vedr. fraflytning af lejemålet.

Udfyld og send nedestående
PDF eller word document.

Du kan indtaste dine informationer
direkte i PDF dokumentet
på din computer og printe det.


Tips: Højreklik og vælg : "Gem som"
for at downloade til din computer.

2Cinvest Aps - Ny Kastetvej - Telefon: 40639470